ندای ظهور

گزارش تصویری ورود نخستین گروه جان باختگان فاجعه منا به ایران

 مراسم استقبال رسمی از ورود نخستین گروه پیکرهای جان باختگان فاجعه منا، روز شنبه با حضور روسای سه قوه، رییس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقامات لشگری و کشوری در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.

مراسم استقبال رسمی از ورود نخستین گروه پیکرهای جان باختگان فاجعه منا، روز شنبه با حضور روسای سه قوه، رییس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقامات لشگری و کشوری در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.

 

1443869443001_resize-stretch.png
14438694751855603_resize-stretch.png
14438695261855604_resize-stretch.png
14438695771855606_resize-stretch.png
14438696171855608_resize-stretch.png
14438696981855613_resize-stretch.png
14438697751855626_resize-stretch.png
14438698161855632_resize-stretch.png
14438698421855635_resize-stretch.png
14438700501855636_resize-stretch.png
14438700781855637_resize-stretch.png
14438701111855671_resize-stretch.png
14438701762950478-4558526_resize-stretch.png
14438702902950478-4558525_resize-stretch.png
14438703162950478-4558524_resize-stretch.png
14438703442950478-4558529_resize-stretch.png
14438703692950478-4558528_resize-stretch.png
14438703922950478-4558527_resize-stretch.png
14438704232950478-4558531_resize-stretch.png
14438704632950478-4558530_resize-stretch.png
14438704892950478-4558533_resize-stretch.png
14438705222950478-4558534_resize-stretch.png
14438705432950478-4558535_resize-stretch.png
144387057613940711121037972_photol_resize-stretch.png
144387060113940711121029501_photol_resize-stretch.png
144387063113940711102542126_photol_resize-stretch.png
144387066113940711121040266_photol_resize-stretch.png
14438712492950478-4558532_resize-stretch.png

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

logo-samandehi

ندای ظهور