ندای ظهور

گزارش تصویری تشیع پیکر شهید سید رضا میر فاضلی

  پیکر شهید سید رضا میرفاضلی، غواص شهید چالوسی به همراه 174 شهید دیگر در خرداد ماه سال جاری در حالی به وطن بازگشت که با دستانی بسته به شهادت رسیدند همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) با حضور گسترده مردم و مسولین تشیع و به خاک سپرده شد

پیکر شهید سید رضا میرفاضلی، غواص شهید چالوسی به همراه 174 شهید دیگر در خرداد ماه سال جاری در حالی به وطن بازگشت که با دستانی بسته به شهادت رسیدند همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) با حضور گسترده مردم و مسولین تشیع و به خاک سپرده شد

14393993190_resize-stretch.png
14393993801_resize-stretch.png
14393994583_resize-stretch.png
14393994944_resize-stretch.png
14393995525_resize-stretch.png
14393996308_resize-stretch.png
14393996619_resize-stretch.png
143939969411_resize-stretch.png
14393997175000_resize-stretch.png
14393997371438470570_images_resize-stretch.png
1439399770n00125274-r-003_resize-stretch.png
1439399791n00125274-r-b-000_resize-stretch.png
1439399822n00125274-r-b-007_resize-stretch.png
1439399855n00125274-r-b-013_resize-stretch.png
1439399906n00125274-r-b-011_resize-stretch.png
1439399941n00125274-r-b-010_resize-stretch.png
1439399996n00125274-r-b-008_resize-stretch.png
1439400031n00125274-r-b-017_resize-stretch.png
1439400058n00125274-r-b-016_resize-stretch.png
1439400086n00125274-r-b-015_resize-stretch.png
1439400119n00125274-r-b-014_resize-stretch.png
1439400195shahid_chalousi_resize-stretch.png
1439400226phot_resize-stretch.png

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

logo-samandehi

ندای ظهور