ندای ظهور

گزارش تصویری تشیع پیکر شهدا در روز شهادت امام صادق (ع)/1

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای غواص در سراسر ایران اسلامی یرگزار شد

14393000973_resize-stretch.png
14393001784_resize-stretch.png
14393002095_resize-stretch.png
14393002406_resize-stretch.png
14393003077_resize-stretch.png
14393003708_resize-stretch.png
14393013501_resize-stretch.png
14393013722_resize-stretch.png
14393014329_resize-stretch.png
143930146610_resize-stretch.png
143930174411_resize-stretch.png
143930176812_resize-stretch.png
143930178813_resize-stretch.png
143930181714_resize-stretch.png
143930183915_resize-stretch.png
143930186716_resize-stretch.png
143930189917_resize-stretch.png
143930192218_resize-stretch.png
143930197019_resize-stretch.png
143930206420_resize-stretch.png
143930208421_resize-stretch.png
143930214523_resize-stretch.png
143930218324_resize-stretch.png
143930221025_resize-stretch.png
143930223533_resize-stretch.png
143930225832_resize-stretch.png
143930236631_resize-stretch.png
143930238930_resize-stretch.png
143930246626_resize-stretch.png

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

logo-samandehi

ندای ظهور